Personbil

Klasse B – Bil

Når du skal ta førerkort er det mange ting du må tenke på.
Levere søknad om førerkort, gå kurs, delta i den obligatoriske opplæringen og kanskje øvelseskjøre privat. I tillegg må du selvfølgelig bestå teoriprøve og førerprøve.

Vi på Kjøreskolen i Odda vil gjøre vårt aller beste for at du som elev hos oss skal få en så effektiv opplæring som mulig. Vårt mål er at du skal lære mest mulig på så kort tid som mulig.

Opplæringen er delt inn i fire trinn:

+Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Dette er obligatorisk for alle som skal øvelseskjøre, enten det gjelder privat kjøring eller kjøring med kjøreskole, og uansett alder. Du må alltid ha med kursbevis og legitimasjon når du øvelseskjører. Har du førerkort i en annen klasse er dette gyldig for å kunne øvelseskjøre. For eksempel mopedbevis.

+Trinn 2: Teknisk del

Kurset inneholder tekniske øvelser som giring, bremsing, bakkestart, krypekjøring o.l. Denne delen må være gjennomført før en kan gå videre til neste trinn, og du må ha en veiledningstime for å følge opp dette.

+Trinn 3: Trafikal del

Bykjøring der du får trent på vikeplikt, feltskifte, trafikklys, enveiskjørte gater osv. Her er det også en obligatorisk veiledningstime.  Du må også gjennomføres et sikkerhetskurs på bane, samt starte med forbikjøring.

+Trinn 4: Avsluttende del

Sikkerhetskurs på vei med 5 timer teori og 8 timer kjøring – totalt 13 timer. I dette trinnet begynner den selvstendige kjøringen.

Oppsummering

De obligatoriske timene/kursene utgjør i alt 36 timer og består av trafikalt grunnkurs med mørkekjøring, 2 veiledningstimer, sikkerhetskurs vei og sikkerhetskurs bane. Antall vanlige kjøretimer utover dette, avgjøres av den enkelte elevs ferdighetsnivå.

 

Statens vegvesen: Førerkort

Statens vegvesen: Teoriprøven