Tung henger

Klasse BE – Tung henger

Reglene kan virke kompliserte og forvirringen er stor om hvilke henger man kan trekke med førerkort klasse B og når det kreves klasse BE.

Klasse B:
Du kan trekke henger med tillatt totalvekt maks 750 kg i tillegg til bil 3500 kg.
Tyngre henger dersom bil+henger ikke overstiger 3500 kg tillatt totalvekt.
Hengerens totalvekt må ikke være høyere enn bilens egen vekt.

Klasse BE:
Du kan trekke alle tilhengere med vekt opp til det bilen kan trekke (se vognkort).
Bil+henger kan veie mer enn 3500 kg.

Slik er opplæringen

Trinn 1: Førerkort på bil.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretrening med tilhenger, til- og frakopling av tilhengeren, sikkerhetskontroll, tekniske øvelser og rygging.

Trinn 3: Kjøring i variert trafikk på en måte som gir god samhandling med annen trafikk, og vurderinger som må gjøres ved rygging og vending.

Ved slutten av trinn 2 og 3 blir det innført obligatoriske veiledningstimer.

Trinn 4: I trinn 4 er opplæring i sikring av last obligatorisk.
Det obligatoriske kurset er på to undervisningstimer. Kurset er felles for førerkortklasse BE, D1E, DE og T. Det betyr at den som har gjennomført det, ikke behøver å ta opplæringen om igjen ved utvidelse til en av de nevnte klassene. Dersom du har førerkort for klasse C1, trenger du ikke ta lastsikringskurs.

Statens vegvesen: klasse BE